Znaki drogowe pionowe i poziome – hierarchia

Znaki drogowe sygnalizują kierowcom, żeby zachowali szczególną ostrożność, ponieważ zbliżają się do wzniesienia, zakrętu, progu zwalniającego, ronda lub skrzyżowania. W ten sposób umożliwiają płynny przejazd pojazdów. Stawia się je również przed przejściem dla pieszych, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zastanawiasz się, które znaki są ważniejsze: poziome, czy pionowe? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy!

Znaki drogowe pionowe – klasyfikacja

Pionowe znaki drogowe umieszcza się po prawej stronie jezdni lub nad poszczególnymi pasami ruchu, dzięki czemu kierowcy wiedzą, jak mają się zachować. W zależności od tego, jakie informacje się na nich znajdują, wyróżniamy następujące rodzaje znaków:

 • nakazu (okrągłe, niebieskie tło i białe symbole),
 • zakazu (okrągłe, z czerwoną obwódką i białym tłem, niekiedy znajdują się na nich czarne piktogramy, wyjątek stanowi znak B-20 (STOP) o kształcie ośmiokąta, białą ramką i czerwonym tłem; B-39 (strefa ograniczonego postoju) okrągły i z czerwoną ramką, ale niebieskim tłem; B-43 (strefa ograniczonej prędkości) – prostokątny z białym tłem i liczbą wyznaczającą dozwoloną prędkość)
 • informacyjne (zazwyczaj niebieskie prostokąty),
 • ostrzegawcze (trójkąty z czerwoną ramką i żółtym tłem),
 • uzupełniające (prostokąty z niebieskim tłem i białymi piktogramami oraz napisami, istnieje jednak kilka wyjątków: F-8, F-9, F-21 i F-22, mają żółte tło, a także czarne napisy i obrazy),
 • kierunku i miejscowości (zielone lub niebieskie prostokąty z białymi napisami),
 • tabliczki do znaków drogowych.

Poziome oznakowanie dróg – przykłady

Z kolei znaki drogowe poziome są umieszczone bezpośrednio na jezdni, przyjmują postać linii, strzałek, napisów, punktowych elementów odblaskowych lub symboli. Oznakowanie ma biały lub żółty kolor, dzięki czemu można je łatwo zauważyć. Wśród znaków poziomych znajdziemy linie:

 • ciągłe lub przerywane,
 • pojedyncze,
 • podwójne ciągłe lub jednostronnie przekraczalne,
 • krawędziowe,
 • bezwzględnego i warunkowego zatrzymania.

Znaki drogowe poziome i pionowe – wymogi prawne

Należy podkreślić, że znaki drogowe mają taką samą wartość, niezależnie od tego, czy znajdują się przy jezdni, czy na jej nawierzchni. Oznakowanie powinno przekazywać spójne informacje, dzięki czemu nie będzie wprowadzało w błąd kierowców, co mogłoby doprowadzić do nieszczęścia. Znaki często wskazują zmianę ruchu, czy objazd w związku z zamknięciem drogi.

Znaki poziome mogą występować samodzielnie, ale czasami pojawiają się wraz z oznakowaniem pionowym. Ich treść powinna być zgodna z informacją, przekazywaną przez znak pionowy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podpowiadamy, jak zachować się w takiej sytuacji. Niekiedy znaki drogowe pionowe i poziome podają sprzeczne informacje. Może to wynikać z błędów zarządców lub robotników pracujących przy budowie. Niebieski znak pionowy ma charakter uzupełniający, w związku z tym należy postępować zgodnie z tym, co sygnalizuje oznakowanie poziome.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 7 =